เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของกลุ่ม “อนันตา”

ถ้าจะให้นับช่วงเวลาที่แท้จริงของการเริ่มต้น ก็คงนานเกินกว่า 30 ปี ... โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนนักเรียนที่เรียนจบมาพร้อมกัน มีอุปนิสัยที่คล้ายกัน มีความฝันที่ตรงกันที่อยากจะเห็นสังคมที่พวกเราอยู่นี้..น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม
 
จึงชักชวนกันมาทำ "กิจกรรมของการแบ่งปัน" โดยแรกเริ่มจากกลุ่มเพื่อนเล็กๆ ต่อมาก็ขยายวงใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น จากการรวมเพื่อนของเพื่อนบ้าง คู่ค้านักธุรกิจที่มีนิสัยเหมือนกันบ้าง มาเริ่มก่อร่างสร้างและทำสิ่งดีๆ คืนกลับสังคม
 
พวกเราเริ่มต้นจากการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ภัยหนาว สงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบทุนการศึกษา หนังสือ ตำรา เครื่องเขียนแบบเรียน ชุดนักเรียนนักศึกษา โดยใครได้ข่าวว่าที่ไหนขาดเหลืออะไร ต้องการความช่วยเหลือด้านไหน อย่างไร ก็ใช้การแจ้งข่าวบอกเล่าถึงกัน ชักชวนเชิญชวนกันไปทำกิจกรรมต่างๆ
 
นานวันเข้า เราเริ่มแบ่งกิจกรรมที่ทำออกเป็นหมวดหมู่ เป็นโครงการ เป็นงาน เป็นรูปเป็นร่าง จากความกระจัดกระจายก็เริ่มรวมตัวอย่างชัดเจน จนเริ่มตั้งชื่อกลุ่ม ซึ่งก็เปลี่ยนชื่อไปมาหลายหน จนในที่สุดก็มาลงตัวที่คำว่า “อนันตา” ซึ่งแปลว่า ไม่รู้จบ, ไม่มีสิ้นสุด, นับไม่ได้, คำนวณไม่ได้, มากล้น ซึ่งสื่อถึงความตั้งใจของพวกเรา ที่จะร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ของการให้ การแบ่งปันที่จะไม่สิ้นสุดไปจากความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้
 
กลุ่ม “อนันตา” นี้ คือกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจที่มีจิตอาสา ที่รวมตัวกันเพื่อจะร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว
 
นอกเหนือจากแนวคิดที่ให้ความช่วยเหลือแบบบอกต่อเป็นครั้งคราวแล้ว กลุ่มเพื่อน“อนันตา” ยังมีโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง และหวังผลที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ที่สามารถส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นได้แบบไม่มีสิ้นสุด ซึ่งเป็น 4 โครงการหลักของพวกเรา
aboutus

ทีมงานของเรา

team1

พระณัฐสันต์ (สนตณฏโฐ) ลีลาแม้นเทพ
วัดเทพศิรินทราวาส

ที่ปรึกษามูลนิธิอนันตา
team2

คุณสุธีรา อุปพัทธางกูร

ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนันตา
team3

คุณจันทรา ธนาวุฒิวศิน

ประธานมูลนิธิอนันตา
team4

คุณกฤษฏิ์ณิชา พนาราม

เลขานุการมูลนิธิอนันตา
team5

คุณวิชัย ธนาวุฒิวศิน

เหรัญญิกมูลนิธิอนันตา
team6

คุณสุธีรา ปัตถานนท์

ที่ปรึกษามูลนิธิอนันตา
team7

คุณญดา สินธนสร

กรรมการมูลนิธิอนันตา