เติมเต็มคุณภาพชีวิต..ให้กับอีกหลายชีวิตในพื้นที่ห่างไกล

เติมเต็มคุณภาพชีวิต..ให้กับอีกหลายชีวิตในพื้นที่ห่างไกล
ที่อาจไม่ได้มีโอกาสดีๆเท่าเรา

ได้มีน้ำใช้บริบูรณ์..มีไฟฟ้าและพลังงานไว้ใช้ยามจำเป็น
มีความรู้เพื่อทำเกษตรไว้เลี้ยงตัว เลี้ยงปากท้อง
มีมุมมองใหม่กับตัวเองว่าเขาเหล่านั้น เป็นคนเก่ง
คนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
นี่คือความตั้งใจของเรา..มูลนิธิอนันตา
ความหมายของการให้ไม่มีสิ้นสุด
.
ร่วมระดมบุญกับมูลนิธิอนันตา ได้ที่ 📌

บัญชีมูลนิธิอนันตา ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 060-8-02117-5

แบ่งส่วนเกิน เติมส่วนขาด ด้วยกันนะคะ

#แบ่งส่วนเกินเติมส่วนขาด
#ShareTheSurplus #FulfillHappiness
#มูลนิธิอนันตา #Anata #Anantafoundation
#4โครงการสานฝัน4ล้านชีวิต
#ดิน_เกษตรทฤษฎีใหม่
#น้ำ_เติมน้ำลงดิน
#ลม_พัฒนาคุณภาพของเยาวชน
#ไฟ_พลังงานทดแทน

Comments are closed.