มูลนิธิอนันตา

แบ่งส่วนเกิน เติมส่วนขาด

จุดเริ่มต้นของกลุ่ม “อนันตา” ถ้าจะให้นับช่วงเวลาที่แท้จริงของการเริ่มต้น ก็คงนานเกินกว่า 30 ปี ... โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนนักเรียนที่เรียนจบมาพร้อมกัน มีอุปนิสัยที่คล้ายกัน มีความฝันที่ตรงกันที่อยากจะเห็นสังคมที่พวกเราอยู่นี้..น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

โครงการของมูลนิธิอนันตา

เริ่มต้นพร้อมกันด้วยโครงการทั้ง 4 คือ

#ดิน-เกษตรทฤษฎีใหม่ - ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับอาชีพเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
#น้ำ-เติมน้ำลงดิน - น้ำคือชีวิต ที่ใดมีน้ำที่นั่นมีความเจริญ ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำไม่มีคุณภาพ
#ลม-พัฒนาคุณภาพเยาวชน - ให้มีทักษะพร้อมที่จะก้าวสู่เวทีโลก
#ไฟ-พลังงานทดแทน ไฟฟ้าชีวมวล - กับสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแปรรูปพลังงานได้

โครงการอัพเดท

ข่าวอัพเดท